„Aktywność społeczna niewidomych” Mały Grant 2015

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego, zdecodował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie do dnia 28 lipca 2015 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta: „Aktywność społeczna niewidomych”

 

Kalendarz FB