„Sybiraczki i Goście”– uczta „Smaki Kresów” w ramach działania "Historia łączy pokolenia" w ramach projektu „Na 100 Niepodległa"

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB