54 Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich

 
Od 5.9.2020 | 10:00 do 6.9.2020 | 17:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB