Dla niepełnosprawnych - aktualności


Aktualności z pracy z niepełnosprawnymi

Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego 2018

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego JFOON 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.
 

Edukacyjny program dla opiekunów i rodzin osób z chorobą Alzheimera

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych pn.

Półkolonie letnie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Jeleniej Góry w przedziale wiekowym od 6 do 20 lat

Wybierasz się na urlop? Sprawdź czy dworzec PKP jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej wykaz stacji i przystanków wraz z rodzajem dostępności

Uchwała RM w sprawie określenia na 2018 rok zadań, na które przeznacza się środki PFRON

Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia na 2018 rok zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1461.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2018

Zarządzenie nr 0050.1461.2018.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra w 2018 roku.

9 czerwca odbędzie się III Memoriał im. Zofii Morawskiej

9 czerwca odbędzie się III Memoriał im. Zofii Morawskiej. To już kultowa impreza organizowana przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych - GaleriON 2018

Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Centrum Kultury w Kamiennej Górze przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Do

Sięgnij po sukces! – Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Pod hasłem „Sięgnij po sukces!” Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje 11 maja w swoich placówkach lub instytucjach współpracujących Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 16.04.2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej (16.04.2018)

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej - wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 rok zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 04.2018

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (16.04.2018)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 0050.1378.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 09 kwietnia 2018 r

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra.

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami - dostęp do wysokiej jakości usług asystenckich i opiekuńczych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne, któregocelem jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami poprzez działania aktywizujące, asystenckie i opiekuńcze

Otwarty konkurs ofert oraz zaproszenie do pracach komisji konkursowej [02.2018]

Ogłoszenia: otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert, w związku z ogłoszeniem w dn. 15.02.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP

Jeleniogórskie pogotowie przystąpiło do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta WRP, który polega na umieszczeniu podstawowych danych pacjenta, w tym informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe 2018

SMSinfo

2 stycznia 2018 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo.

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje

MamPrawoDo - nowa platforma internetowa, na której osoby niepełnosprawne znajdą kompleksowe informacje na temat przysługujących im praw i udogodnień.

Bezpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać bezpłatne wsparcie

Międzynarodowy tydzień wiedzy o osobach głuchoniewidomych 26 czerwca – 2 lipca 2017

Obchodzimy po raz piąty Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Niech będzie to czas na lepsze poznanie zagadnień związanych ze specyfiką jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu

Projekt- szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów i opiekunów osób z niepełnosprawnością, niesamodzielnych

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, którego celem jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnością wzroku

Fundacja "Praca dla Niewidomych" zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium Fundacji

Nowe legitymacje osób niepełnosprawnych

Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - wynika z przyjętej we wtorek przez Sejm noweli ustawy o rehabilitacji.

VII Integracyjne Impresje Plastyczne

25 maja w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się VII Integracyjne Impresje Plastyczne

„Moja Legitymacja” - konkurs na szatę graficzną

Wystartował konkurs Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wykonanie projektu szaty graficznej Legitymacji Osób Niepełnosprawnych – „Moja Legitymacja”.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zgłaszania kandydata na członka Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

w sprawie zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry

Zarządzenie nr 0050.982.2017.VII rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 03 marca 2017 roku na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Strony

 

Kalendarz FB