Dla niepełnosprawnych - aktualności


Aktualności z pracy z niepełnosprawnymi

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03.03.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 03.03.2017

Powołanie komisji konkursowych w mieście Jelenia Góra w 2017 r. z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

W sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 03.03.2017

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016

Zarządzenie nr 0050.634.2016.VII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 marca 2016 roku na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej niepełnosprawni marzec 2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - niepełnosprawni 2016

Prezydent Miasta Jeleniej Góry  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych  z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rusza projekt: Praca? Jestem nas TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, realizowany przez KSON

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji nowego projektu związanego z aktywizacją zawodową, wykorzystującego metodę zatrudnienia wspomaganego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Jeleniej Góry.

Spotkania warsztatowe 20.04.2015 i 29.04.2015

W  dniu 20.04.2015 r. prowadziłam spotkanie w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim. Na początku przywitała mnie  wychowawczyni p. Monika Janik, która bardzo pomogła mi w ogarnięciu małych słuchaczy.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Spotkanie informacyjne pn.: „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO III” dla oświaty

20.02.2015 r. w Muzeum Karkonoskim odbyło się spotkanie informacyjne.: „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO III” dla oświaty

Opłatek dla niepełnosprawnych 2015

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych przy Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze oraz PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY MARCIN ZAWIŁA Zapraszają na IX Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych

Zajęcia edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 19

14.10.2014 r Lucyna Kornobys przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze

Karty Parkingowe - Nowe przepisy-Nowe zasady - po spotkaniu

Spotkanie Karty Parkingowe - Nowe przepisy-Nowe zasady, odbyło się 25.09.2014 r. w Książnicy Karkonoskiej

Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej" - oferta na realizację zadania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w celu zgłoszenia uwag do oferty dot. "Wakacyjny Klub Integracyjno-Edukacyjny "Razem Lepiej" w terminie do dnia 13 sierpnia 2014 roku

Radosne wakacje - oferta na realizację zadania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zadecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 11.06.2014 r.

IV FESTYN INTEGRACYJNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza na IV FESTYN INTEGRACYJNY

Oferta Pomocna Dłoń w ramach działalności pożytku publicznego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zadecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać do dnia 30.05.2014 r.

Przemoc wśród osób niepełnosprawnych i seniorów

Zapraszamy na spotkanie z niepełnosprawnymi i seniorami, które odbędzie się 21.05.2014 r. w Książnicy Karkonoskiej o godz. 11:00.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 lutego 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Jelenia Góra w 2014 roku

Postaw na pracę – zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

15.04.2014 r. odbyło się w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze spotkanie Postaw na pracę – zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Zajęcia edukacyjne w SP-11

09.04.2014 r Lucyna Kornobys przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze

Po spotkaniu "Zdrowy Dzień"

Spotkanie „Zdrowy Dzień.”

Zapraszamy na spotkanie dla mieszkańców Jeleniej Góry i okolic pod hasłem „Zdrowy Dzień.”

Po spotkaniu „Tajniki renty dożywotniej i hipoteki odwróconej”

W Poniedziałek 10.03.2014 odbyło się kolejne spotkanie pt. „Tajniki renty dożywotniej i hipoteki odwróconej”

Śiatkówka na siedząco - treningi

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że tak dużo osób – urzędników zechciało podjąć próbę gry w siatkówkę na siedząco

Renta Dożywotnia Hipoteka Odwrócona Jak inwestować na Giełdzie. Zapraszamy na Spotkanie

Zapraszamy na kolejne spotkanie pt. „Tajniki renty dożywotniej i hipoteki odwróconej”, które odbędzie się 10 marca 2013 r. o godz. 11:00 w Muzeum Karkonoskim.Będzie to spotkanie informujące mieszkańców naszego Miasta z zakresu problematyki "Jak korzystać z rozwiązań rent dożywotnich i hipoteki odwróconej ... ale BEZPIECZNIE!"

Informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 roku

Zaproszenie do prac komisji z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Strony

 

Kalendarz FB