Aktualności NGO

Grupa:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2024 roku.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Je

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2023 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i kr

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2023 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i u

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS wynikający z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych!

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami udostępnionymi na stronie ngo.pl 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022.

 

Konkurs ofert w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2021

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, ogłoszony w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - opieka wytchnieniowa 2021r.

Zarządzenie Prezydenta Jeleniej Góry nr 0050.1018.2021.VIII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - opieka wytchnieniowa edycja 2021 r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz.

Spotkanie #CEO4ProNGO już we wtorek!

Fundacja Pro NGO zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu #CEO4ProNGO, podczas którego przedstawiciele biznesu, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rok

Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szkolenie księgowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmioty ekonomii społecznej na szkolenie księgowe z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. Termin: 25.09.2020 godz. 9:00 - 17:00

Spotkanie dla liderów organizacji pozarządowych

Fundacja „Jagniątków” zaprasza na spotkanie informacyjne dla liderów organizacji pozarządowych i kierowników jednostek nt. organizacji wolontariatu.

Podczas spotkania omówimy m.in.:

Działania OWES w subregionie jeleniogórskim – spotkanie animacyjne

OWES dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną na spotkanie animacyjne

Rusza Rządowy Program Sportowe Wakacje+

Program „Sportowe Wakacje+” to promocja prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej. Środki przeznaczone na realizację programu w 2020 roku to 10 milionów złotych.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, nabór rozpoczyna się od 12 maja

Wystąpienie Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego: Tarcza antykryzysowa dla III sektora

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił w dzisiejszym wystąpieniu, że w związku z zagrożeniem COVID-19

Bezzwrotne dotacje na miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych na stronie miasta

Informujemy, iż opublikowany został Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”.

"Generator Dostępności" Inkubator Innowacji Społecznych

Granty na projekty w obszarze dostępności

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów

Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Prezydent Miasta Jelenia Góra zaprasza do udziału w konsultacjach projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

TPD dla dzieci w dniu ich święta 2019

W kinie LOT po raz kolejny odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka dla 100 dzieci z Jeleniogórskich Szkół Podstawowych

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw zaprasza

Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Jubileuszowa edycja Zielonej Ławeczki

Gorąco zapraszamy do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"

Nowa zakładka dla organizacji OPP na stronie Ministerstwa Finansów

Informacje finansowe dla organizacji pożytku publicznego

Informacja - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Informacja - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informacja

Kilometry Dobra

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata.

Strony

 

Kalendarz FB