Aktualności NGO

Grupa:

Zaproszenie na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Fundacja "Jagniątków" prowadząca Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz samorządów na Powiatow

Zaproszenie do komisji konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

Lista kandydatów na przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry

W wyniku zakończenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry zgłoszonych zostało 13 kandydatów.

Konsultacje projektu "Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016

Skorzystaj z oferty Inkubatora dla jeleniogórskich organizacji pozarządowych

Inkubator zapewnia kompleksową, bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych Miasta Jelenia Góra. Służy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. m.in. stowarzyszeniom i fundacjom oraz osobom indywidualne zainteresowanym założeniem takiej organizacji.

Procedura wyłonienia przedstawicieli do RDPP

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

Spotkanie w sprawie programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi 2016

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Miasto Jelenia Góra serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, którego celem będzie omówienie propozycji i uwag dotyczących „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok” .

Jeleniogórskie Działania Społeczne

Działania w ramach Czerwiec z NGO

Kolejne spotkanie Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze

Jak zmieniła się nasza wzajemna współpraca? Czy zmieniły się relacje organizacji pozarządowych z Miastem Jelenia Góra i jego jednostkami? Co osiągnęliśmy? Na te pytania postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź 29.06.2015r od godziny 16.30 w Książnicy Karkonoskiej

Nagroda „REJS ROKU 2014 JOZŻ”

Jeleniogórski Okręgowy Związek Żeglarski po raz pierwszy zainicjował przyznanie nagrody „REJS ROKU 2014 JOZŻ”

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Obowiązki NGO wobec US i ZUS

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze, prowadzony przez Fundację „Jagniątków” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego na bezpłatne szkolenie.

SARP Zaprasza na tydzień z architekturą

Stowarzyszenie Architektów Polskich w Jeleniej Górze zaprasza w dniach 26 maja-2 czerwca 2014 r. do organizacji Tygodnia z Architekturą

Nasza „POMOCNA DŁOŃ” ma już 10 lat.

W dniu 12.06.2015r. w sali ARKA (Al. Jana Pawła II, przy Parafii p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty) w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z okazji 10 - lecia Stowarzyszenia Osób Przewlekle Chorych „POMOCNA DŁOŃ”.

Jak nawiązać trwałe relacje z samorządem i biznesem czyli współpraca finansowa i niefinansowa w ramach partnerstwa trójsektorowego - szkolenie

Fundacja "Jagniątków" zaprasza na szkolenie "Jak nawiązać trwałe relacje z samorządem i biznesem czyli współpraca finansowa i niefinansowa w ramach partnerstwa trójsektorowego"

Projekt ,,Mamo, tato, zabierz mnie do kina” Dzień Dziecka TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Środowiskowe Nr 1 w Jeleniej Górze, wspólnie z kierownictwem kina LOT i Prezydentem Miasta Jeleniej Góry organizuje w ramach projektu ,,Mamo, tato, zabierz mnie do kina” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, w dniu 30.05.2015 roku seans filmowy pt. ,,Kraina jutra”.

Konsultacje - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Miasto Jelenia Góra serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, którego celem będzie omówienie propozycji i uwag dotyczących „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 rok”

Zaproszenie spotkanie dotyczące organizacji II Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych

W dniu 7 maja w Książnicy Karkonoskiej w sali szkoleniowej od godziny 13.00.

II Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych

Fundacja „Jagniątków”, Miasto Jelenia Góra i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają wszystkie organizacje działające na terenie miasta Jelenia Góra do udziału w drugich Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych.

Nowa strona dla NGO

Aby pomóc organizacjom pozarządowym w promowaniu swoich działań powstała strona dzialaniaspoleczne.pl.

Zaproszenie na warsztaty poświęcony organizacji tegorocznych Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Jeleniej Góry na warsztat poświęcony organizacji tegorocznych Jeleniogórskich Targów Organizacji Pozarządowych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr. 0050.95.2015.VII

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działalności pożytku publicznego.

Otwarcie III Jeleniogórskie Dni Sprawiedliwego Handlu w Jeleniej Górze

Z okazji Światowego "Dnia sPRAWiedliwego Konsumenta" w gościnnych murach Książnicy Karkonoskiej odbyło się w dniu 16 marca 2015 r uroczyste spotkanie. Wydarzenie to  otwiera III Jeleniogórskie Dni

Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej- przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział Jelenia Góra zaprasza na szkolenie

19 marca 2015 r.w godz. od 9.oo do 15.oo w Jeleniej Górze w hotelu EUROPA w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 16/18, odbędzie się szkolenie nt.:Rachunkowość i obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń

Fundacja Jagniątków zaprasza na konsultacje społeczne

Fundacja Jagniątków wraz z Urzędem Miasta Jelenia Góra i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych zaprasza do konsultacji projektu dokumentu pn. Raport z diagnozy stanu współpracy jednostek samorządy terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze.

VII Dolnośląskim Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych


Seminarium dotyczące funkcjonowania i tworzenia Rad Działalności Pożytku Publicznego

Na spotkanie zapraszamy osoby, które chciałby się dowiedzieć więcej o tym po co są tworzone Rady Działalności Pożytku Publicznego, co trzeba zrobić, aby taką Radę powołać oraz są zainteresowane powołaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie lub swojej gminie.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2016

Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na Jeleniogórski Budżet Obywatelski w 2016 r ? 4 lutego, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie otwarte, na którym będziemy wymieniać doświadczenia i propozycje.

Spotkanie w sprawie "Raportu z diagnozy stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze"

Fundacja "Jagniątków" serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące przedstawienia „Raportu z diagnozy stanu współpracy jednostek s

Nabór wniosków koszykówka mężczyzn 2014

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w koszykówce mężczyzn w Mieście Jelenia Góra

Strony

 

Kalendarz FB