Delegacja z ukraińskiego Tarnopola

Wczoraj wieczorem (02.12) do Jeleniej Góry przybyła delegacja z ukraińskiego Tarnopola, którą kieruje naczelnik wydziału współpracy zagranicznej tamtejszego Urzędu Miasta, Volodymyr Kasycky. W skład delegacji wchodzą przedstawiciele instytucji oświatowych Tarnopola, w tym Olha Pokhyliak – naczelnik wydziału kierowania oświatą i nauką, Marija Babiuk, dyrektor college z Tarnopola, Halyna Lytvynuk – dyrektor tarnopolskiego miejskiego centrum metodycznego oświatowo-naukowego, Tetyana Soltys – dyrektorka liceum o profilu medycznym i Ruslan Vavryhuk – dyrektor liceum nr 13. Celem przyjazdu jest podpisanie kolejnych umów o współpracy szkół Jeleniej Góry i Tarnopola. – Pierwszą „transzę” takich umów podpisano już we wrześniu br. – powiedział Prezydent Miasta, Jerzy Łużniak. – M.in. wówczas umowy podpisały Zespoły Szkół Ekonomiczno-Turystycznych oraz ZSZ nr 2 ze swoimi ukraińskimi partnerami. Dziś podobne umowy z tarnopolskim liceum nr 13 podpisują z naszej strony II LO oraz SP 2. Struktura szkół ukraińskich, wiek uczniów i studentów są trochę inne, niż w Polsce, stąd nie w każdej dziedzinie możemy przenosić obopólne doświadczenie „na wprost”, ale okazji do takiej współpracy nie braknie. Urząd tworzy warunki do współpracy dla szkół jeleniogórskich, ale o jej intensywności i zakresach będą decydowały same szkoły, według własnych programów i potrzeb.

W programie pobytu gości jest m.in. zwiedzanie miasta, ale przede wszystkim – zapoznanie się z pracą naszych szkół i uczelni, w tym Politechniki Wrocławskiej i KPSW. Odwiedzą też Muzeum Karkonoskie i Cieplice. W spotkaniu poza gronem dyrektorów jeleniogórskich szkół średnich wzięła udział także Aneta Zielińska reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny, inicjatorka zacieśnienia współpracy.

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB