DKF Klaps "Człowiek, który zabił Don Kichota" (The Man Who Killed Don Qiuxote), reż. Terry Gilliam. W. Brytania 2018. 132 min.

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB