DKF Klaps - "Eter" reż. Krzysztof Zanussi. Polska 2018. 117 min. Spotkanie z Krzysztofem Zanussim

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB