DKF na Ferie. Film animowany "Sekretny świat kotów" (Mao Yu Tao Hua Yuan) reż. Gary Wang. Chiny 2018. 105 min.

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB