Dla wspólnot wyznaniowych

Kryteria przyznania tytułu Wspólnocie wyznaniowej.

Parafia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu - jest to parafia, która w ramach swej działalności duszpasterskiej:

  • rozważa Społeczną Naukę Kościoła w kontekście problemów ubogiego Południa;
  • modli się w tych intencjach;
  • promuje pomoc rozwojową dla społeczności drobnych wytwórców (rolników, rzemieślników) w tych krajach poprzez Sprawiedliwy Handel;
  • informuje Wspólnotę parafialną o prowadzonych działaniach na rzecz Sprawiedliwego Handlu w gablotach i gazetce parafialnej;
  • używa w ramach spotkań i poczęstunków na terenie parafii oraz w kawiarni parafialnej co najmniej dwóch produktów Sprawiedliwego Handlu (kawa, herbata), dążąc do używania także innych produktów (np. cukier, słodycze, napoje itp.);
  • przynajmniej raz w roku organizuje akcję promującą ideę i produkty Sprawiedliwego Handlu (np. w ramach festynu parafialnego czy z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu w drugą sobotę maja);
  • powoła grupę koordynującą działania na rzecz Sprawiedliwego Handlu w parafii (tworzą ją np. przedstawicie kapłanów pracujących w parafii, wspólnot i grup duszpasterskich, katechetów, rady parafialnej itp.).

Wzorem tu mogą być działania podjęte w Wielkiej Brytanii, gdzie koordynuje je CAFOD (Catholic Agency For Overseas Development), oficjalna instytucja episkopatu Anglii i Walii dla spraw pomocy rozwojowej w krajach ubogich. (zob. http://www.cafod.org.uk/Campaign/Get-clued-up/Fairtrade). Istnieją tam również Diecezje przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Elżbieta Wardzała

List

Grupa:

"Powinniśmy żyć z czystym sumieniem, używając produktów wytworzonych w godnych warunkach  i sprawiedliwie. Sprawiedliwy Handel nie jest jałmużną czy dobroczynnością płynącą z litości.

W styczniowo-lutowym   numerze Misyjnych Dróg / I /II 2013 r / opublikowano artykuł, którego bohaterem jest  z Filipin. O.

 

Kalendarz FB