DPS Pogodna Jesień realizuje program Wsparcie Dolnośląskich DPS

 
„Wsparcie Dolnośląskich DPS”
 
Cel projektu: łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka.
 
Kwota przyznanego Grantu: 128 325,00 zł
Okres realizacji: 12.10.2020 – 31.10.2020 r.

 

Kalendarz FB