Eksperyment w jeleniogórskich szkołach

Dobiega końca dwuletni okres realizacji projektu pn. Jeleniogórska kuźnia kompetencji dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest Miasto Jelenia Góra. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 512 437,20 zł, z czego kwota dofinansowania to: 2 376 828,20 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji, w tym kompetencji  kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacji u 692 uczniów (w tym 346 dziewcząt) z 7 jeleniogórskich szkół podstawowych poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć  dodatkowych z języków obcych, matematyki i przyrody.

W ramach projektu stworzono warunki do nauczania eksperymentalnego, tzn. wyposażono pracownie przedmiotowe w odpowiedni  sprzęt, a przede wszystkim przygotowano do pracy metodą eksperymentu 102 nauczycieli. Wsparciem objęto: SP nr 7, SP nr 8, SP nr 13, SP nr 15, SP nr 2, SP nr 3,SOS-W. 

11

 

Kalendarz FB