Flaga Jeleniej Góry

Według Statutu Miasta Jeleniej Góry flagą Miasta jest prostokątny płat tkaniny w kolorach białym, żółtym i czerwonym, rozmieszczonych wzdłuż flagi, w równych proporcjach, z Herbem Miasta umieszczonym po jednej stronie. Odległość górnego prawego rogu herbu, od górnej i prawej krawędzi flagi, wynosi 1/10 jej szerokości. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8

 

Flaga Jeleniej Góry powiewająca na wietrze przed budynkiem Urzędu Miasta

Zdjęcie flagi miejskiej na maszcie przed siedzibą Urzędu Miasta

 

Kalendarz FB