Hospicjum Domowe dla dorosłych

Na terenie Jeleniej Góry działa bezpłatne Hospicjum Domowe w ramach NFZ dla chorych dorosłych z terenu Jeleniej Góry / powiatu jeleniogórskiego oraz okolic. Usługi realizowane są pod patronatem Bonifraterskiego Centrum Zdrowia we Wrocławiu.
 
Hospicjum Domowe oferuje bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ dla chorych z terenu całego powiatu jeleniogórskiego. Opieka realizowana jest przez profesjonalny zespół medyczny (lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta) w postaci wizyt w domu pacjenta. Ukierunkowana jest na łagodzenie cierpienia i objawów postępującej choroby oraz poprawę jakości życia. W razie potrzeby zespół medyczny udzieli również wsparcia rodzinie chorego.
 
Wskazaniami do objęcia pacjenta opieką w warunkach domowych są:
 
- choroby nowotworowe (C00-D48)
- choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności - HIV (B20-B24)
- następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)
- układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)
- kardiomiopatia (I42-I43)
- niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
- owrzodzenie odleżynowe (L89)
- stwardnienie rozsiane (G35).
 
Dokumenty niezbędne do objęcia opieką:
 
- skierowanie do hospicjum domowego na druku: Skierowanie do szpitala oddział: hospicjum domowe
- dokument uprawniający do świadczeń, np. legitymacja emeryta / rencisty.
 
Kontakt i zapisy:
+48 570 760 800

 

Kalendarz FB