II Forum Suwerenności Żywnościowej Człowiek-Żywność-Klimat

W dniach od 30 stycznia do 02 lutego 2020 roku w Warszawie odbyło się
II Forum Suwerenności Żywnościowej Człowiek - Żywność - Klimat 

Podczas Forum skupiliśmy się na tematach  :

POLITYKI PUBLICZNEJ WOKÓŁ ŻYWNOŚCI
- Koalicja Żywa Ziemia - lobbowanie na rzecz zmiany WPR,
- opracowanie kompleksowej polityki publicznej w obszarze żywności w Polsce (na wzór People’s Food Policy),
- wprowadzenie pojęcia suwerenności żywnościowej, agroekologii chłopskiej do dyskursu politycznego - Deklaracja Praw Chłopskich,
- Country Factsheets - w zakresie problemów w dostępie do ziemi.

AGROEKOLOGIA
- Agro-Perma Lab - program edukacyjny z zakresu agroekologii dla młodych rolników/ a la Schola Campesina
- Reintrodukcja starych odmian, Społecznościowe Domy Nasion
- Dostęp do ziemi i polityka ochrony drobnych gospodarstw i rozwoju rolnictwa agroekologicznego
- Edukacja w zakresie RWS-ów i współpracy społecznościowej z kooperatywami i konsumentami w mieście

(ALTERNATYWNE) SIECI DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI
- Formalizacja prawna kooperatyw (od strony konsumenckiej i rolniczej)
- Parasolowa organizacja dla kooperatyw
- Ogrody społecznościowe - żywność wytwarzana w mieście
- Ustawa o lokalnych rynkach i sprzedaży bezpośredniej

OCHRONA KLIMATU
- Suwerenność żywnościowa a zmiany klimatu
- Post-wzrost a wytwarzanie i dystrybucja żywności
 
Podczas Forum Suwerenności Żywnościowej  Uczestnicy/Uczestniczki wydarzenia mieli okazję na wysłuchanie debat, wypicie  kawy z rolnikami i poczuć atmosferę Naszego Święta.
 
A dodatkowo czekały na  nas  występy gościnne: etniczne tańce, wyjątkowe koncerty, pląsy w kręgu i wystawa pocztówek dźwiękowych.
 
W foyer Służewieckiego Domu Kultury  można było napić się kawy z certyfikatem Fairtrade  , wymienić doświadczenia,porozmawiać o ważnych sprawach dotyczących Człowieka,Środowiska , Klimatu.
 
Zapraszamy do relacji zdjęciowej z Wydarzenia.

 

Kalendarz FB