Informacja o możliwości otrzymania dotacji z KARR w przypadku planowanej zmiany ogrzewania

Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy, pn.: „OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ”. Wniosek został pozytywnie oceniony i po zawarciu umowy dotacyjnej zostaną Państwu przedstawione zasady. 
 
W Jeleniej Górze odbędzie spotkanie z pracownikami Karkonoskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 27, gdzie zostaną przedstawione Państwu ogólne zasady udzielania dotacji w przypadku planowanej zmiany ogrzewania. 
Termin spotkania ustalono na dzień 27 stycznia 2020 r. o godzinie 12.00
Miejsce: Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra, sala audytoryjna. 
 

 

Kalendarz FB