Informacja o udzielonych dotacjach przez Miasto Jelenia Góra w latach 2018/2019

Miasto Jelenia Góra zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu - dalej WFOŚiGW, umowy pożyczkowe na realizację zadań:

  1. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1”. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 2 359 000,00 zł

  2. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1” . Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 660 000,00 zł

  3. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2”. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 3 628 000,00 zł

  4. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2” . Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 790 000,00 zł

Termin rozpoczęcia ww. zadań: 01.01.2017 r. Termin zakończenia zadania 1: 26.02.2019 r., zadania 2: 28.02.2019 r.   

W pierwszym naborze tj. do dnia 03 lipca 2017 r. zgłosiło się 400 chętnych.

W drugim naborze tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r. zgłosiło się 517 chętnych.

Wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy zmienili ogrzewanie i przynieśli komplet dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymali dotację.

 

Ostatecznie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych rozliczył z WFOŚiGW we Wrocławiu:

 

zadanie

A)

zad 1/

Miasto

B)

zad 1/ Uzdrowisko

C)

zad 2/

Miasto

D)

zad 2/ Uzdrowisko

łącznie

zawarte umowy [szt.]

233

64

332

79

708

udzielone dofinansowanie [zł]

1508484,73

423318,27

228 9475,8

507475,81

4 728 754,61

 

liczba zlikwidowanych pieców indywidualnych

[szt.]

374

82

508

98

1062

 

Dotacja przydzielana była w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w maksymalnej wysokości do:

1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;

2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: uchwała nr 303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra
w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Link do uchwały - http://bip.jeleniagora.pl/resolutions/content/6901

 

 

 

Kalendarz FB