Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF

Komunikat nr 5 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 grudnia 2019 roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze informuje, że aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru świń w województwie dolnośląskim ma charakter rozwojowy (w załączeniu pismo Powiatowego Inspektora Weterynarii w Jeleniej Górze).

Aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami to :

 1. w województwie dolnośląskim: gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec

 2. gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim

 3. gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim

 4. gminy Pęcław, Jerzmanowa, część gminy Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, część miasta Głogów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim

 5. gminy Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków, część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 331 w powiecie polkowickim

 6. gmina Niechlów w powiecie górowskim.

 

Od 1 stycznia 2019 r. do 24 listopada 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono : 48 ognisk u świń oraz 2055 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w Polsce.

W związku z obowiązującym rozporządzeniem MRiRW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył na terenie woj. dolnośląskiego obszar WAMTA (obszar działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem ASF). Aktualna mapa przedstawiająca rozmieszczenie obszaru jest dostępna na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii : https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ .

W obecnej sytuacji konieczne jest zachowanie szczególnej czujności poprzez zaobserwowanie objawów nasuwających podejrzenie ASF, nietypowych objawów chorobowych z gorączką lub nagłych upadków świń w gospodarstwach a także należyprzestrzegać zasad bioasekuracji.

Od dnia 28 lutego 2018 r. obowiązują wymagania z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. poz. 360) w gospodarstwach w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami objętymi restrykcjami.

Aktualne informacje w sprawie afrykańskiego pomoru świń a także niezbędne informacje dla hodowców i przedsiębiorców można uzyskać na stronie internetowej GIW: https://www.wetgiw.gov.pl/ 

Pod linkiem : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce zamieszczone są mapy ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2114 z dnia 6 grudnia 2019 r.).

PAMIĘTAJ !

W przypadku znalezienia padłego dzika jeżeli to możliwe należy:

 • oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez odpowiednie służby;

 • nie należy dotykać zwłok dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;

 • Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jeleniej Górze tel. 75-75-34-714) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o fakcie starostę, burmistrza lub wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości)

Ponadto:

 • osoba która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF po powrocie do domu musi zastosować szczególne środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF (odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania).

 • osoba która miała kontakt z padłym dzikiem (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) powinna przez co najmniej 72 godziny po tym fakcie nie uczestniczyć przy czynnościach związanych z obsługą świń a także nie powinna przebywać w miejscach w których utrzymywane są świnie.

 

Załączniki:

- Informacja -Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze

- ulotka - znalezienie padłego dzika


03.01.2019

 

Kalendarz FB