Jagniątków: konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod budowę czterech pawilonów handlowych

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie ogłasza konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod budowę czterech pawilonów handlowych  

Grunt przeznaczony  do dzierżawy, o łącznej  powierzchni  40  metrów kwadratowych, składający się z 4 działek- po 10 metrów kwadratowych każda - pod  budowę sześciu pawilonów handlowych, położony jest  na terenie parkingu przy Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” przy ul. Michałowickiej  w Jeleniej Górze ( nr działki 260/7).

Przedmiotem konkursu jest:

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu wyrażona kwotowo nie mniejsza niż 12 złotych za 1 metr kwadratowy (bez podatku VAT). 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 7 lipca 2014 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie, przy ul. Michałowickiej 32. 

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o składanie pisemnych ofert  zawierających: 

  1. propozycję stawki czynszu dzierżawnego  za 1 metr kwadratowy wyrażonej kwotowo,
  2. proponowaną zabudowę wydzierżawionego gruntu, lokalizację stoiska w ciągu zabudowy i powierzchnię planowanego stoiska,
  3. rodzaj sprzedawanych artykułów,  
  4. termin rozpoczęcia działalności handlowej,
  5. oświadczenie o niekaralności.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu  udzielane są w sekretariacie Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna”  po nr tel. 75 75 532 86 w godzinach od  9.00 do 15.00.

Ponadto sekretariat Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” udostępnia zainteresowanym osobom wgląd do:

  1. regulaminu pracy komisji konkursowej,
  2. projektu  umowy dzierżawy,
  3. decyzji o warunkach zabudowy gruntu. 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów nt. treści złożonej oferty.

Dyrektor Domu Gerharta Hauptmanna zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru ofert.

 

 

Kalendarz FB