Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa


KPSW
ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra 5

rektorat@kpswjg.pl

Tel. (75)645 33 00

Fax (75)645 33 10


internet:

Logo fb - przekierowanie na stronę KPSW Logo KPSW - przekierowanie na stronę uczelni

KPSW, będąc jedyną samodzielną wyższą uczelnią w regionie Karkonoszy, poczuwa się do obowiązku pełnienia również misji kulturotwórczej, oferując bogaty zakres studiów humanistycznych, przyrodniczych i technicznych. Uczelnia stara się być też centrum wydarzeń społecznych i kulturalnych subregionu, udostępniając swój campus na siedzibę takich organizacji, jak: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe czy Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz dorywczo - w celu przeprowadzania zebrań - innym organizacjom, jak Forum Obywatelskie Partnerstwo dla Regionu Karkonoskiego czy Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR. KPSW, od momentu powstania w 1998 roku, ściśle współpracuje z uczelniami akademickimi Wrocławia.

Uczelnia, jako jedna z sześciu szkół wyższych skupionych w Akademickim Centrum Koordynacyjnym Euroregionu Nysa, utrzymuje ścisłe związki z uczelniami czeskimi i niemieckimi, z którymi ma formalne porozumienia o współpracy, mając ambicje rekrutowania studentów z tego obszaru, w ramach budowy europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Uczelnia intensyfikuje wymianę międzynarodową pracowników i studentów, korzystając z uprawnień nadanych przez Kartę Erasmus.

KPSW, ulokowana w bliskości renomowanego Uzdrowiska Cieplice, uznała za zadanie strategiczne kształcenie studentów niepełnosprawnych, połączone z ich psychiczną i fizyczną rehabilitacją. Powołano do tego celu specjalną jednostkę uczelnianą, która ewoluuje w kierunku utworzenia Centrum Rehabilitacji i Integracji Niepełnosprawnych Studentów, o rekrutacji ogólnopolskiej oraz zagranicznej, czyniąc z tych działań nadspecjalizację Uczelni.

KPSW, korzystając z przestrzeni nowego kampusu powojskowego, podejmuje działania gospodarcze, wykorzystujące własny potencjał intelektualny oraz możliwości lokalne a także wynikające ze współpracy międzynarodowej. Uczelnia powołała w tym celu Fundację Rozwoju KPSW.

KPSW wspiera samorządowy ruch studencki oraz wszelkie formy działalności kulturalnej, rekreacji, turystyki i sportu, w tym wyczynowy sport kwalifikowany. Szczególnie popiera działalność wydziałowych kół naukowych. Uczelnia posiada rozbudowaną bazę sportową w tym nową krytą pływalnię. 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

tel. (075) 645 33 08

tel. (075) 645 33 04

fax. (075) 645 33 03

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny 

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

tel. (075) 645 33 30 - WF i Pielęgniarstwo

tel. (075) 645 33 32 - Fizjoterapia, Inżynieria bezpieczeństwa, Edukacja techniczno-informatyczna, Elektronika i telekomunikacja

Dom Studenta 

ul. Kadetów 1

58-503 Jelenia Góra

tel. recepcja (075) 64 53 390

jaroslaw.pociecha@kpswjg.pl

tel. kierownik (075) 64 53 389

 

ryszard.czyzycki@kpswjg.pl

 

Kalendarz FB