Konferencja „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego"

W ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego", realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w środę 27.06.2018 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała w hotelu Mercure w Jeleniej Górze specjalne Polsko – Niemiecko – Czeskie Forum Kooperacji Firm. Głównym zadaniem kilkugodzinnego spotkania była konkretna praktyczna pomoc polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych z firmami z Czech i Niemiec.Tematy poruszane podczas forum były tłumaczone symultanicznie w trzech językach. Omawiano szanse rozwoju turystyki, przede wszystkim na obszarze przygranicznym, elektromobilność w regionie oraz doświadczenia związane z realizacją instalacji zielonej energii w turystyce. Wśród uczestników przeważali przedstawiciele branży turystycznej nie zabrakło jednak i gości związanych z innymi gałęziami gospodarki.
 

 

Kalendarz FB