Konferencja Pięć żywiołów 2014

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza na konferencję „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo”
Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych” to nazwa programu strategicznego Fundacji „Instytutu Mikromakro”, zapoczątkowanego w 2013 r. Obejmuje on działania analityczne i badawcze, organizację debat i konferencji związanych z problematyką bezpieczeństwa narodowego, obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej. Analizujemy uwarunkowania zastosowań systemów inteligentnych, promujemy dobre praktyki oraz prognozujemy efektywność ich przyszłych zastosowań. Popularyzujemy metody i narzędzia analizy oraz integracji informacji w bezpieczeństwie narodowym. W tym roku stawiamy nacisk na kształt systemu integracji danych dla służb reagowania kryzysowego i wojska oraz na stan bezpieczeństwa kluczowych systemów sterowanych przez inteligentne algorytmy. Sprawdzimy, czy jesteśmy gotowi na wszechobecność robotów w naszym życiu.

Na konferencji finałowej w dniach 16–18 czerwca 2014 r. w Krakowie (Muzeum Inżynierii Miejskiej) zajmiemy się ekonomią bezpieczeństwa. Naszym zdaniem inwestycje w kamery i nowe patrole policyjne nie zwiększają już poczucie bezpieczeństwa obywateli. Czas na fuzję informacji oraz wsłuchanie się w potrzeby społeczności lokalnych. Rozważymy także stan bezpieczeństwa kluczowych systemów sterowanych przez inteligentne algorytmy. Zaprezentujemy dobre praktyki w zakresie stosowania systemów inteligentnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych. Przedstawimy również kompetencje polskich firm w zakresie zobrazowań satelitarnych i obserwacji Ziemi. Wreszcie po raz pierwszy w Polsce zorganizujemy paradę robotów. Do konferencji przygotowywaliśmy się na kolejnych konwersatoriach między lutym a majem. Za nami ostatnie konwersatorium w tegorocznym cyklu „Świat po wojnie” i wizyta studyjna w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu

 

 

Kalendarz FB