Konkurs MKiDN o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 rok

Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 rok

Do 20 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 rok. 

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze - Dziedziny:

• literatura,

• sztuki wizualne,

• muzyka,

• taniec,

• teatr,

• film,

• opieka nad zabytkami,

• twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury - Dziedziny:

• animacja i edukacja kulturalna,

• zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

 

Konkursem objęte są stypendia:

• roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;

• półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;

• półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.;

• mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Uwaga!

Konkurs nie jest skierowany do uczniów i studentów. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa konkursu na stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r.

 

 

Kalendarz FB