Konkurs na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/14220/ogloszenie-konkursowe-integracja-seniorow

 

Kalendarz FB