Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Prezydent Miasta Jelenia Góra zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688, z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok"

Formularz konsultacji

 

Kalendarz FB