Konsultacje społeczne

Grupa:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, w związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 01.01.2022 r. (Dz.U z 2021.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025” - konsultacje

Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych - konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji społecznych pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.”

Zaproszenie do udziału w konsultacjach.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2019 rok

Konsultacje społeczne - Operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach projektu "Operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice".
 

Informacja prezydenta miasta jeleniej góry o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry, na podstawie uchwały nr 321.XLII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w dniu 30 sierpnia 2017 r. podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konsultacjach społecznych, projekt statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice

Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę nr 321.XLII.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Informacja o konsultacjach społecznych dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

Władze samorządowe Jeleniej Góry przystępują do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023.

VII Dolnośląskie Forum Pełnomocników NGO

O współpracy, integracji i partnerstwie w dniu 5 marca 2015 roku rozmawiali pełnomocnicy organizacji pozarządowych wraz z organizacjami pozarządowymi z regionu jeleniogórskiego.

Dobre praktyki konsultacji społecznych

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem Dobrych Praktyk oraz poradnikiem Konsultacji Społecznych, które powstały w ramach realizacji projektu Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2016

Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na Jeleniogórski Budżet Obywatelski w 2016 r ? 4 lutego, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie otwarte, na którym będziemy wymieniać doświadczenia i propozycje.

Bezpłatne doradztwo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo...

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku pubilcznego na 2015 rok"

W ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którego Miasto Jelenia Góra jest Partnerem w ra

Konsultacje projektu pn. Regulamin Konsultacji Społecznych

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu pn. „Regulamin Konsultacji Społecznych” będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych

Zaproszenie na spotkanie

Interesujesz się III sektorem? Los jeleniogórskiej pozarządówki nie jest Ci obojętny? Zapraszamy! Przyjdź na spotkanie i wypracuj wspólnie z nami program współpracy!

Jeleniogórskie organizacje zainicjowały spotkanie nad programem współpracy na 2015 rok.

Jeleniogórskie organizacje zainicjowały prace nad programem współpracy

Spotkanie. Program współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Jeleniej Górze.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Urząd Miasta w Jeleniej Górze serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, które zainicjuje prace nad programem współpracy Administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Po spotkaniu „Szkoły Procesu Konsultacji Społecznych”

Ankieta - współtworzenie regulaminu konsultacji społecznych

Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych: spotkanie 11-12 kwietnia

Drugie Szkolenie II „Model Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi”

Informacja o przebiegu spotkania „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”

Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych - zaproszenie na cykl edukacyjny

Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych - sprawozdanie ze spotkania

Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

 

Kalendarz FB