Kroniki Projektów 2014-2024

Projekt „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”

Przedmiotem projektu jest przygotowanie 5.14 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Jeleniej Góry poprzez uporządkowanie, uzbrojenie w media i drogi wewnętrzne (ul. Thebesiusa i ul. Spółdzielczej) w celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Jeleniej Górze.

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze.

Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów

Celem projektu było wzmocnienie powiązań i aktywizacja lokalnych społeczności po obu stronach granicy poprzez wspólne działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru, podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i działalności społeczno - gospodarczej oraz wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi”
RPDS.04.05.01-02-0012/19

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

 

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Strony

 

Kalendarz FB