Kultura

Biuro Wystaw Artystycznych - bezpłatne oprowadzenie po wystawie dla grup 5 lub więcej osób wraz z profesjonalnym komentarzem (po uprzednim uzgodnieniu terminu)

Jeleniogórskie Centrum Kultury:

 1. zniżka 50% w opłacie za udział w zajęciach dziecięcych pracowni edukacyjnych JCK dla posiadaczy JKDR.
 2. zniżka 50% na bilety Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Klaps” dla posiadaczy JKDR

Miejski Dom Kultury „Mulfon”:

 1. zniżka 50% w opłacie za zajęcia warsztatowe i kursy dla dzieci posiadających JKDR.
 2. zniżka 50% na bilety wstępu na imprezy własne dla posiadaczy JKDR.

Młodzieżowy Dom Kultury:

 1. zniżka 50% na odpłatność za półkolonie letnie i zimowe dla dzieci posiadajcych JKDR.
 2. zniżka 50% na udział w zajęciach, imprezach, wycieczkach, spektaklach dla dzieci posiadających JKDR.

Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” - bezpłatny wstęp do muzeum dla dzieci i rodziców posiadaczy JKDR

Muzeum Przyrodnicze - bezpłatny wstęp do muzeum dla wszystkich posiadaczy JKDR.

Osiedlowy Dom Kultury - zniżka 50% w opłacie na zajęcia dla dzieci posiadające JKDR. 

 1. Zniżka 10% na zajęcia stałe w pracowniach i klubach ODK oraz na warsztaty muzyczne,
 2. Zniżka 30% na kursy językowe. 

Półkolonie, zimowiska – pełna odpłatność

Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury

 1. zniżka 50% w opłacie za ofertę warsztatową i kursową dla dzieci posiadających JKDR,
 2. zniżka 50% w opłacie za półkolonie letnie i zimowe  dla dzieci posiadających JKDR. 

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - bezpłatny wstęp dla posiadaczy JKDR na spektakle Teatru z wyłączeniem Sceny Impresaryjnej i premier.

Zdrojowy Teatr Animacji - bezpłatny wstęp dla posiadaczy JKDR na spektakle ZTA z wyłączeniem spektakli w ramach Sceny Impresaryjnej.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze:

Ceny biletów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 1. 5 zł bilet normalny
 2. 2 zł bilet ulgowy

Muzeum Historii i Militariów (d. Saknsen Uzbrojenia):

 1. zniżka 50% na bilety wstępu do Muzeum
 2. zniżka 50% w opłacie za zajęcia warsztatowe

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze:

Bilety w cenie 10 zł od osoby w sektorach bocznych A i C w przypadku koncertów, których ceny wynoszą 20 zł, 30 zł, 40 zł

Oferta dotyczy biletów na koncerty symfoniczne i kameralne w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z zastrzeżeniem, że oferta nie dotyczy koncertów komercyjnych, zewnętrznych, zamkniętych, kabaretów i spektakli, a jedynie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię.

 

 

 

Kalendarz FB