Lasy komunalne

Powierzchnia lasów komunalnych wynosi 426,91 ha.

Lasy te położne są na terenie miasta Jelenia Góra w obrębach geodezyjnych: 23NE, 24, 28NE, 33, 37, 42, Cieplice III, Cieplice VIII, Cieplice X, Cieplice XI, Czarne, Czarne II, Goduszyn, Jagniątków, Jelenia Góra 4, Jelenia Góra 5, Maciejowa I,  Maciejowa II , Sobieszów I , 60 (Strupice).

Największy kompleks leśny o powierzchni 298 ha położony jest w obrębie 28NE w atrakcyjnym pod względem krajobrazowym Parku Krajobrazowym Doliny Bobru z jednym z najpiękniejszych przełomów w okolicy – Borowym Jarze.

Obszar Borowego Jaru to wyjątkowo atrakcyjny teren rekreacyjny, sprzyjający aktywnemu wypoczynkowi w Jeleniej Górze. Rozpościera się w północnej część granic administracyjnych miasta, biegnąc wzdłuż rzeki Bóbr w kierunku Siedlęcina, obejmuje m.in. niezwykle malownicze punkty widokowe, zabytki techniki oraz unikatowe formy krajobrazu. Obszar ten, z uwagi na położenie blisko centrum miasta stanowi idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, a także wspinaczkowej. 

Podczas spacerów po Borowym Jarze warto skorzystać z odtworzonej w ostatnich latach Ścieżki Poetów (zwanej kiedyś Ścieżką Miłości), na którą kierują tablice informacyjne zlokalizowane za tzw. Cudownym Źródełkiem. Przy zejściu ze Ścieżki Poetów (w kierunku Perły Zachodu) znajduje się zabezpieczony barierką punkt widokowy "Trafalgar" z panoramą na przełom Bobru oraz Jelenią Górę. Spacerując ścieżką rowerową na Perłę Zachodu można udać się do wypływającego ze ściany skalnej źródła Hipokrene, przy którym stoi tablica informacyjna. Do źródełka prowadzą tablice kierunkowe znajdujące się przy trasie rowerowej. 

Po prawej stronie rzeki nad Borowym Jarem znajduje się Góra Gapy. To okolica mniej uczęszczana, ale równie ciekawa. Na szczycie Gapy znajdują się ciekawe formacje skalne: najbardziej charakterystyczne z nich to Progi oraz Sośnik, na szczycie którego umieszczono pulpit informacyjny z ilustracją i opisem panoramy rozpościerającej się ze szczytu oraz zamontowano  barierki zabezpieczające.

Na terenie Cieplic lasy komunalne zajmują łączną powierzchnię 85 ha. Lasy te stanowią mniejsze enklawy leśne położone między innymi:

    • pomiędzy ul. Wróblewskiego i Krośnieńską (w rejonie cmentarza komunalnego) z punktem widokowym tzw. Morskim Oczkiem, 

    • w rejonie Góry Sołtysiej z punktem widokowym Panorama,

    • w rejonie osadnika Staniszów.

Prace na terenie lasów prowadzone są zgodnie z „Uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Jelenia Góra”, który obowiązuje na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.).

 

Miasto Jelenia Góra wraz z MPGK sp. z o.o. wyznaczyło specjalny obszar leśny na terenie Lasów Komunalnych, gdzie miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą uprawiać tą formę aktywności bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Wyznaczona przez Miasto strefa, to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi, którzy chcą przenocować w lesie „na dziko”, bez specjalnej infrastruktury.

Obszar programu „Zanocuj w lesie” oznaczony jest na mapie lasów komunalnych znajdującej się na stronie mpgk.jgora.pl/nasze-usługi w zakładce lasy komunalne oraz ograniczony jest charakterystycznymi punktami tj. drogami zgodnie z załączoną mapą. W terenie obszar ten jest oznaczony potrójną linią poziomą na drzewach granicznych i punktach stałych np. kamieniach.

Na ten cel przeznaczyliśmy obszar o powierzchni ok. 5 ha znajdujący się na południowo wschodnim zboczu góry SIODŁO / 454mnpm/ w obrębie ewidencyjnym 28 NE, oddziały leśne 16 a,b,c. Chcąc sprawdzić położenie obszaru objętego program można skorzystać z aplikacji m BDL Android. Obszar położony jest w Kotlinie Jeleniogórskiej na terenie Borowego Jaru w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

 

W załączeniu Zasady korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie” w lasach komunalnych Jeleniej Góry oraz mapa z oznaczeniem terenu objętego programem.

 

Zasady korzystania z obszarów objętych Programem „Zanocuj w lesie” w lasach komunalnych Jeleniej Góry

 

 

 

Kalendarz FB