Lepiej w świetlicy niż na ulicy

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące złożonej oferty można składać w terminie do dnia 20 czerwca 2016 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Oragnizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Informacja: http://bip.jeleniagora.pl/attachments/download/7033

 

Kalendarz FB