Logos i mit w fotografii. Wystawa Tomasza Michałowskiego

 
Od 18.9.2020 | 17:00 do 18.10.2020 | 17:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB