Mały Grant program terapeutyczny dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkusu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 8 października 2015 r. do godz. 16:30 na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta Kompleksowy program terapeutyczny dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Grupa:

 

Kalendarz FB