Mały Grant Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie „Gotujemy ze smakiem” - Jelenia Góra.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godz. 16.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mwisniewska@jeleniagora.pl
 

Grupa:

 

Kalendarz FB