Mały Grant

 

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
  • zadanie w trybie małego grantu może być realizowane jako zadanie powierzone (czyli w całości sfinansowane przez samorząd) lub jako wsparcie (organizacja zapewnia finansowy wkład własny).

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Jelenia Góra, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych

 

 

Grupa:

"Wspólny czas" - Procedura uproszczona - 16.11.2017 r

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn.

Niepełnosprawny Pełnoprawny – dysfunkcje intelektualne i choroby psychiczne-mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Oferta - Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów "Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. poz.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski - procedura uproszczona 2017

Przez sport do doskonałości - Procedura uproszczona

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn.

Realizacja zadania publicznego w sferze kultury

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.

Z przewodnikiem PTTK po Jeleniej Górze

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Mały Grant Profit Maraton

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Realizacja zadania z zakresu sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Oferta PKPS - mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.

Oferta - Bądźmy Razem

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn.

Oferta Brat Albert - Wigilia plenerowa

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego

Zestaw startowy dla wcześniaków - mały grant

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 3 listopada 2016 r. do godz. 16:30,

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego CUD Akademia Aktywności

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.

Oferta Fundacji Dolnośląskiej - Międzynarodowy Festiwal Tańca i Street Art "Street Wars"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.

Ofarta Polskiego Związku Niewidomych - Niewidomy też sportowiec Mały Grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.

Mały Grant Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie „Gotujemy ze smakiem” - Jelenia Góra.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Oferta KAAS

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.

Oferta JFOON

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.

Oferta RPH Obóz wyjazdowy nad morze Bałtyk

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.

Lepiej w świetlicy niż na ulicy

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.

II Cieplicki Maraton Ekologiczny "Wybieram Zdrowie" tryb uproszony

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.

Oferta Zwierzęta najlepszymi terapeutami

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Oferta Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców żyjących na poziomie minimum socjalnego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Mały Grant program terapeutyczny dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.

Tryb uproszczony "Wolontariat - to nie taka trudna sprawa"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert

Tryb uproszczony - Inkubator NGO

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić..

Tryb uproszczony - I Cieplicki Maraton Ekologiczny "Wybieram Zdrowie!"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Tryb uproszczony Oferta Wakacje dla osób niepełnosprawnych 2015

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Tryb uproszczony "Dolnośląski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania...

Strony

 

Kalendarz FB