Międzynarodowy Dzień Białej Laski - procedura uproszczona 2017


Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 01 września 2017r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl

Oferta: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze - "Międzynarodowy Dzień Białej Laski"

Grupa:

 

Kalendarz FB