Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2021

 
Od 28.4.2021 | 10:00 do 30.6.2021 | 15:30

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB