Międzynarodowy Turniej Siatkówki „Jelenia Góra Cup”

 
Od 14.9.2019 | 10:00 do 15.9.2019 | 15:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB