"Miejsce pobytu" Wystawa Związku Polskich Artystów Fotografików

 
Od 13.5.2017 | 10:00 do 18.6.2017 | 18:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB