Nabożeństwo w intencji Sprawiedliwego Handlu 21 maja 2017 r

"Powinniśmy żyć z czystym sumieniem, używając produktów wytworzonych w godnych warunkach  i sprawiedliwie. Sprawiedliwy Handel nie jest jałmużną czy dobroczynnością płynącą z litości. Jest to wspieranie rozwoju ludzkiego, ochrona i wsparcie dla życia." o.Shay Cullen członek Stowarzyszenia Misjonarzy św. Kolumbana    

W Kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieplicach   w dniu 21 maja 2017r. odbyło się nabożeństwo w intencji Sprawiedliwego Handlu.  Była to inicjatywa koordynatorki kampanii "Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu"

Jelenia Góra Elżbiety Wardzały. Modlitwom przewodniczył ks. Proboszcz Sebastian Kozieł. Po nabożeństwie obecni przeszli do świetlicy parafialnej, gdzie roznosił się zapach kawy i sernika. Na stołach zagościły także kotleciki z kaszy, sojowy pasztet oraz kanapki z chleba domowego wypieku. Najpierw zaprezentowany został film pt" Sprawiedliwy Handel w Mieście  Solidarności", a następnie Elżbieta Wardzała przywitała zgromadzonych przedstawiając jednocześnie cele swojej działalności. W dyskusji nie zabrakło też głosu ks. Sebastiana, który od czterech lat sprzyja idei Sprawiedliwego Handlu.

Warto wiedzieć, że nabywcy produktów sygnowanych znakami certyfikowanych Organizacji Sprawiedliwego Handlu - członków WFTO spożywają produkty najwyższej jakości.Mają również wpływ na poprawę warunków pracy i życia drobnych rolników, i pracowników    najemnych ubogiego Południa, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Pamiętajmy! ubodzy potrzebują naszego wsparcia,  aby mogli własnymi siłami osiągnąć sprawiedliwość i życie w godności.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Świerkowskiemu ze sklepu ze zdrową żywnością za przygotowanie poczęstunku. 

 

Zapraszamy do relacji zdjęciowej.
Tekst: Zofia Opacka
Zdjęcia :Elżbieta Wardzała  

 

 

Kalendarz FB