Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna:

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że na terenie Miasta Jelenia Góra funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2019 r. poz. 294).

Zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, są zadaniami zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez Miasto Jelenia Góra.

Od 1 stycznia 2020 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta), numer 75 75 46 152.

Zapraszamy do skorzystania z platformy online Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:


 


 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
  sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

 4. nieodpłatna mediację, lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
  pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
  sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
  finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediacją.

Więcej informacji pod linkiem: np.ms.gov.pl.

 

 

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jeleniej Górze zlokalizowane są w następujących miejscach:

Punkt 1. nieodpłatnej pomocy prawnej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, pok. 3:

dni i godziny

adwokaci

- miesiące nieparzyste

(styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad)

radcy prawni

- miesiące parzyste

(luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień)

poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00

Aurelia Kukulska

Paweł Kurylik, mediator

wtorek od godz. 12:00 do 16:00

Bartosz Uroda

Beata Papińska

środa od godz. 12:00 do 16:00

Anna Dubicka, mediator

Tomasz Gregier

czwartek od godz. 14:00 do 18:00

Bogusław Król

Paweł Kurylik, mediator

piątek od godz. 12:00 do 16:00

Bartosz Rudolf

Tomasz Tyrowicz

 

Punkt 2. nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088):

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
w Jeleniej Górze, Filia nr 4, Plac Piastowski 32 :

poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00 - Paweł Kogut, radca prawny

wtorek od godz. 14:00 do 18:00 - Paweł Kogut, radca prawny

 

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”
w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, pok. 324:

środa od godz. 09:00 do 13:00 - Paweł Kogut, radca prawny

czwartek od godz. 14:00 do 18:00 - Bartosz Rudolf, adwokat

piątek od godz. 14:00 do 18:00 - Bożena Kozak-Sroka, radca prawny, mediator

 

Punkt 3. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,
ul. Bankowa 27, pok. 324, prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne
u Erazma i Pankracego (KRS 0000386088):

poniedziałek od godz. 09:00 do 13:00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator

wtorek od godz. 09:00 do 13:00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator

środa od godz. 14:00 do 18:00 - Mariusz Gierus, prawnik, doradca obywatelski, mediator

czwartek od godz. 09:00 do 13:00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator

piątek od godz. 09:00 do godz. 13:00 - Matylda Kogut, adwokat, doradca obywatelski, mediator

 

https://bip.jeleniagora.pl/artykul/193/16127/nieodplatna-pomoc-prawna

 

 

 

 

Kalendarz FB