Niepełnosprawny Pełnoprawny – dysfunkcje intelektualne i choroby psychiczne-mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 03 października 2017 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl


Oferta:

Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Konferencja „Niepełnosprawny Pełnoprawny – dysfunkcje intelektualne i choroby psychiczne ”

Grupa:

 

Kalendarz FB