Nowy rok szkolny

Rozpoczynający się za kilkadziesiąt godzin nowy rok szkolny będzie nowym etapem w życiu 644 dzieci, bo tyle pójdzie do pierwszych klas w szkołach jeleniogórskich. Ogółem w szkołach podstawowych miasta uczyć się tym roku będzie niemal 6.000 dzieci – dokładnie 5.813, co oznacza, że „pierwszaki” stanowić będę w swoich szkołach ponad 10 % populacji.

W szkołach ponadgimnazjalnych naukę rozpocznie 4.156 uczniów, a przedszkola obejmą opieką 1.425 dzieci. Pomijając nieznaczną „zwyżkę” liczby uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych, obserwuje się trend zniżkowy i tzw. liczba uczniów w systemie oświaty jest wciąż malejąca.

Szczegółowe informacje o liczbie uczniów w poszczególnych szkołach, typach szkół, itp. przekażemy po ustabilizowaniu się liczebności, bowiem ruchy personalne w oświacie wygasają dopiero w II połowie września.

Miejska oficjalna inauguracja nowego roku szkolnego będzie miała miejsce 3 września  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze i rozpocznie się o godz. 12.00

 

 

Kalendarz FB