Oferta Fundacji Dolnośląskiej - Międzynarodowy Festiwal Tańca i Street Art "Street Wars"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 14 września 2016 r. do godz. 14.00, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury i Turystyki, plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres m.jablonska@jeleniagora.pl

Załącznik 1 - Oferta "Street Wars"

 

Kalendarz FB