Oferta JFOON

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwarego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 16:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Link: http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/4810

 

Kalendarz FB