Oferta - Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów "Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. poz. 1817 z późn. zm) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego

Szczegóły: http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/143/7470

 

Kalendarz FB