Oferta Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców żyjących na poziomie minimum socjalnego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące złożonej oferty można składać do dnia 29 października 2015 r. do godz. 16:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta: Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców żyjących na poziomie minimum socjalnego

Grupa:

 

Kalendarz FB