Oferta: Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia szkoleniowe z koszykówki w grupach wiekowych U13 i U14”.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Edukacji i Sportu, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mtrojan@jeleniagora.pl

Szczegóły http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/8926/procedura-uproszczona

Oferta KSW Spartakus

Grupa:

 

Kalendarz FB