Oferta Zwierzęta najlepszymi terapeutami


Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące złożonej oferty można składać w terminie do dnia 12 listopada 2015 r. do godz. 16:30 pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu i Spraw Społecznych Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta Zwierzęta najlepszymi terapeutami

Grupa:

 

Kalendarz FB